Zaloguj się
Menu główne
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Narodowy Bank Polski
Uniwerytet Łódzki

Informacja dla studentów

Na stronie zostały zamieszczono zamieszczone Zaproszenie dla studentów na wykłady (menu Wykłady/Dla studentów WES UŁ) .

Wyniki II etapu konkursu

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że decyzją Członków Komisji ds.Oceny Prac Konkursowych w składzie: dr Joanna Dzionek - Kozłowska i prof. Rafał Matera oraz decyzją Przewodniczącej Komisji ds. Oceny Prac Konkursowych -prof.Jolanty Grotowskiej - Leder

I miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszy Plakat Naukowy zajęło

  • VI LO im. J.J.Śniadeckich w Bydgoszczy –nagroda laptop

II miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszy Plakat Naukowy zajęło

  • XXXII LO im. H.Poświatowskiej w Łodzi – nagroda tablet

III miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszy Plakat Naukowy zajęło

  • V LO im.Jana Pawła II w Toruniu – nagroda tablet

Dodatkowo decyzją Przewodniczącej Komisji ds. Oceny Prac Konkursowych –prof. Jolanty Grotowskiej – Leder przyznano 3 wyróżnienia za udział w Finale I-go Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszy Plakat Naukowy Myśl ekonomiczna współczesnych noblistów oraz wysoki poziom zaprezentowanej wiedzy ekonomicznej dla

  • II LO im.M.Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Tryb.
  • Zespół Szkół Nr 1 w Jastrzębiu Zdroju
  • Liceum Plastyczne im.W.Gersona w Warszawie

Z poważaniem
dr Tomasz Dorożyński
Koordynator Projektu

Informacja

Na stronie zostały zamieszczona zamieszczona prezentacja dla uczniów szkół średnich (menu Wykłady) pt Popularyzacja najnowszej wiedzy ekonomicznej wśród ludzi młodych ..

Wyniki konkursu

Na stronie zostały zamieszczone wyniki konkursu na plakat naukowy Myśl ekonomiczna współczesnych noblistów (menu Konkurs dla szkół / Wyniki konkursu).